apdaigstyti


apdaigstyti
apdáigstyti tr. 1. apdygsniuoti, apsiūlėti: Baigus austi, audeklą apdaigsto tuo patim siūlu, kaip jo audamas Pd. Naują skarelę reikia apdáigstyti Up. Su adata apdaigstýk audimą, kad nerykštum, t. y. apsiūlėk be palenkimo J. 2. Ds apsodinti: Trobos didžiuliais medžiais apdáigstytos J.Jabl. \ daigstyti; apdaigstyti; atidaigstyti; įdaigstyti; išdaigstyti; nudaigstyti; padaigstyti; perdaigstyti; pridaigstyti; sudaigstyti; uždaigstyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apdaigstyti — apdáigstyti vksm. Apdáigstyti skarẽlę, nósinę, siùvinį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprigavoti — ×aprigavoti tr. apsiūti, apdaigstyti: Kumet bato viršus aptrauktas, reik aprigavoti – apsiūti su drotimi aplinkui visą bato vidpadį Vkš. rigavoti; aprigavoti; pririgavoti; surigavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiūloti — 2 apsiūloti tr. apsiuvinėti, apdaigstyti: Apsiūloti (pamušalą) BŽ86. Norėjau Alio sieniką apsiū̃loti Slnt. siūloti; apsiūloti; įsiūloti; išsiūloti; pasiūloti; susiūloti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidaigstyti — tr. atsiūlėti dygsniuojant: Nukirptą audeklą reik atidaigstyti, kad nerykštų Vkš. Atidaigstyk, atsiūlėk, kad pašaliai neirtų, ir būs gerai Užv. | refl. tr.: Savo sermėgą pats atsidaigsčiau Yl. daigstyti; apdaigstyti; atidaigstyti; įdaigstyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daigstyti — daigstyti, o, ė, daigstyti, daĩgsto, daĩgstė 1. tr., intr. retais dygsniais siūti, siūlėti: Sesuo, atkirpus drobę, daigsto su siūlu J. Čia daigstyti nereikia – nesusitrauks Jrb. ^ Eita kaip daigstyte daigsto (išdidžiai) Skd. Oje, kad gražiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdaigstyti — tr. 1. išsiūti daigstant: Ant audeklo perspausdintas linijas išdaigstome paprastais dygsniais rš. 2. nusodinti, išsodinti: Pradėjo eiti keliu, medžiais išdaigstytu LzP. Pasakiau, kaip auginti augymes, kaip jas išdaigstyti daigyne, arba sodne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudaigstyti — tr. nusodinti: Visa gatvė ir aikštė iki pat dvaro rūmų buvo iš abiejų šalių nudaigstyta skroblais LzP. daigstyti; apdaigstyti; atidaigstyti; įdaigstyti; išdaigstyti; nudaigstyti; padaigstyti; perdaigstyti; pridaigst …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padaigstyti — tr. 1. padygsniuoti: Tam kartui padaigsčiau porą maišų, ir būs kur grūdus susipilti Krt. 2. pasodinti: Reik slyvelius išrauti ir padaigstyti kitur KlvrŽ. daigstyti; apdaigstyti; atidaigstyti; įdaigstyti; išdaigstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdaigstyti — tr. protarpiais padiegti, perdiegti: Perdaigstys ir nustos šoną skaudėt Rdm. daigstyti; apdaigstyti; atidaigstyti; įdaigstyti; išdaigstyti; nudaigstyti; padaigstyti; perdaigstyti; pridaigstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridaigstyti — tr. 1. pridygsniuoti: Nenutrauk, tik pridaigstyta Kdl. Pamušalą pridaigstome rš. | refl. tr.: Pirma prisidaigstyk, paskui siūk Jrb. 2. prisodinti, pridiegti: Prismaigė, pridaĩgstė pagrabiais karklų Gs. Aš pridaigsčiau sodną J. | Į vagas… …   Dictionary of the Lithuanian Language